• نمایشگاه کتاب کودک آرتا

  مهدكودك آرتا

 • نمایشگاه کتاب کودک آرتا

  مهدكودك آرتا

 • نمایشگاه کتاب کودک آرتا

  مهدكودك آرتا

 • نمایشگاه کتاب کودک آرتا

  مهدكودك آرتا

 • یک روز هیجان انگیز با عمو فارسی

  مهدكودك آرتا

 • پروژه بدن انسان

  مهدكودك آرتا

 • [ Photo ] کارگاه جسمانی و حرکتی

  مهدكودك آرتا

 • دوستی با بدن خود و بوسیدن آن

  مهدكودك آرتا

 • تربچه چیدن در مزرعه کلاس

  مهدكودك آرتا

 • درست کردن نماد ( مترسک ) برای مزرعه کلاس

  مهدكودك آرتا

 • چسباندن دست به ماکت بدن

  مهدكودك آرتا

 • تجربه باران

  مهدكودك آرتا

 • چسباندن ناخن به ماکت بدن

  مهدكودك آرتا

 • توپ بازی در زمین چمن

  مهدكودك آرتا

 • بازی تعادلی در حیاط

  مهدكودك آرتا

 • گرم کردن خود با شمع ( تجربه گرمای شمع )

  مهدكودك آرتا

 • لمس پاییز در تور گردشگری شهر

  مهدكودك آرتا

 • لمس پاییز در تور گردشگری شهر

  مهدكودك آرتا

 • ساخت دستگاه تنفسي -شش توسط کودکان

  مهدكودك آرتا

 • بوي ماه مهر باز بوي خوب كودكي بوي تجربه باز هم تازگي

  مهدكودك آرتا

 • بوي ماه مهر باز بوي خوب كودكي بوي تجربه باز هم تازگي

  مهدكودك آرتا

 • و حالا نوبت داستانهاي آقا خرگوشه هست و ماجراهاي كوچولوهاي آرتا 😃

  مهدكودك آرتا

 • كودكان ٤ ساله آرتا مشغول درست كردن قاب براي عكسهاي زيباشون 😍- در برنامه اداپت👌🏻❤️❤️

  مهدكودك آرتا

 • كودكان ٣ ساله آرتا در حال سبزي چيدن از باغچه هاي مزرعه و بعدشم يه نون و پنير و سبزي خوشمزه 😍

  مهدكودك آرتا

 • در برنامه اداپت كودكان ٣ ساله آرتا - كارگاه چوب و چسب 👌🏻😍

  مهدكودك آرتا

 • قصه گويي براي كودكان ٢ ساله ، در دوره هاي مادر و كودك آرتا : ✨خانواده سالم، كودك شاد✨

  مهدكودك آرتا

 • خردمندي و به روز بودن ويژگي مربيان آرتاست.شركت در ورك شاپ تسهيلگري در مدرسه طبيعت كاوي كنج - مشهد

  مهدكودك آرتا

 • كلاژ با عكس در كارگاه تجسمي آرتا 👌🏻👌🏻💕

  مهدكودك آرتا

 • كارگاه موسيقي و آموزش فلوت براي مربيان آرتا ،همراه با استاد ايرانبان

  مهدكودك آرتا

 • لذت تجربه با چوب و فوران چشمه خلاقيت كودكان در كاگاه چوب و چسب

  مهدكودك آرتا

 • مهدكودك آرتا

 • به دنبال گنج پنهان، از روي نقشه با هم از كوها و جنگل ها و درياها گذشتيم تا بالاخره به گنجمون رسيديم

  مهدكودك آرتا

 • در برنامه اداپت كودكان ٥ ساله - بفرماييد يه صبحانه مفرح تابستاني، نون و پنير و خيار و گوجه در زمين چمن آرتا 😍😍😉❤️

  مهدكودك آرتا

 • بالشت بازي در برنامه اداپت كودكان ٣ ساله آرتا 😄💕

  مهدكودك آرتا

 • در برنامه اداپت كودكان ٣ ساله آرتا، با هم خمير درست كرديم و يه عالمه بازي كرديم 😍😍

  مهدكودك آرتا

 • [ Photo ] قصه گويي با عمو فارسي در اولين روز اداپت كودكان ٤ و ٥ ساله آرتا

  مهدكودك آرتا

 • [ Photo ] گل بازي در مدرسه طبيعت آرتا❤️

  مهدكودك آرتا

 • در برنامه هاي مادر و كودك آرتا -✨كودك سالم ،خانواده شاد✨ مخصوص كودكان ٢ - ٣ ساله 🌸

  مهدكودك آرتا

 • امروز كودكان ٣ ساله آرتا باعكسهاشون قاب هايي زيبا درست كردند

  مهدكودك آرتا

 • روزهاي هيجان انگيز آرتا يك روز به يادماندني تابستاني براي ما و بچه ها در روز كف پارتي و حباب بازي😍😍👆🏻

  مهدكودك آرتا

 • واكسينايون و چكاپ دوره اي حيوانات توسط دكتر دامپزشك

  مهدكودك آرتا

 • در برنامه مادر و كودك آرتا. ✨خانواده سالم،كودك شاد✨

  مهدكودك آرتا

 • در برنامه اداپت كودكان ٤ ساله آرتا - در يك روز هيجان انگيز با خاله مهناز

  مهدكودك آرتا

 • در كارگاه تجسمي (ART STUDIO) آرتا

  مهدكودك آرتا

 • مهدكودك آرتا

 • مهدكودك آرتا

 • مهدكودك آرتا

 • برنامه اي خلاق در دوره هاي مادر و كودك آرتا

  مهدكودك آرتا

 • مهدكودك آرتا

 • مهدكودك آرتا

 • مهدكودك آرتا

 • مهدكودك آرتا

 • 👆🏻مدرسه طبيعت آرتا

  مهدكودك آرتا

 • مدرسه طبيعت آرتا

  مهدكودك آرتا

 • در برنامه اداپت كودكان ٤ ساله آرتا

  مهدكودك آرتا

 • مدرسه طبيعت آرتا

  مهدكودك آرتا

 • مدرسه طبيعت آرتا _ بچه ها فكر كردند با چند تكه چوب چه مي توانند بسازند.. يك نردبان ! با هم يك نردبان ساختند !

  مهدكودك آرتا

 • امروز در برنامه اداپت كودكان ٤ ساله همراه با مربي عزيز خاله سمانه

  مهدكودك آرتا

 • مدرسه طبيعت آرتا ❤️

  مهدكودك آرتا

 • در برنامه اداپت كودكان ٣ ساله آرتا - برنامه گريم صورت و سرخپوستي بازي

  مهدكودك آرتا

 • مدرسه طبيعت آرتا - تجربه ي رهايي در طبيعت، تجربه شگفت انگيز كودكي

  مهدكودك آرتا

 • ديروز در برنامه اداپت كودكان ٣ ساله آرتا - به دنبال گنج پنهان در جنگل و سيب زميني كبابی

  مهدكودك آرتا

 • مهدكودك آرتا

 • مهدكودك آرتا

 • مهدكودك آرتا

 • مهدكودك آرتا

 • مهدكودك آرتا

 • مهدكودك آرتا

 • رنگ بازي در برنامه خوگيري ( اداپت ) كودكان آرتا - گروه سني ٣ ساله

  مهدكودك آرتا

 • ميل به لمس و درك جهان پيرامون از همان سالهاي ابتدايي وجود دارد و همان چيزي است كه ما بازي مي خوانيم❣️

  مهدكودك آرتا

 • فوتبال بازي در مدرسه طبيعت آرتا 😃❤️

  مهدكودك آرتا

 • بازي سرخوشانه و بدون ساختار، فرصتي است براي بروز جادوي كودكي

  مهدكودك آرتا

 • امروز در برنامه آب بازي با دكتر فارسي- برنامه اداپت گروه سني ٣ ساله و ٤ ساله

  مهدكودك آرتا

 • [ Photo ] گاهي لازم است زندگي را از يك زاويه ديگر ديد، شايد اين زاويه همان ديد كودكانه باشد.

  مهدكودك آرتا

 • [ Photo ] كارگاه تابستانه آرتا - كارگاه تلفيقي 💕

  مهدكودك آرتا

 • مدرسه طبيعت آرتا - بهترين راه يادگيري از طريق ارتباط مستقيم با طبيعت و اكتشاف آزادانه كودكان در طبيعت است.❤️

  مهدكودك آرتا

 • مدرسه طبيعت آرتا - امروز با هم نيمرو آتيشي پختيم، تخم مرغ ها رو هم مرغهاي مدرسه زحمتش رو كشيده بودن!

  مهدكودك آرتا

 • مدرسه طبيعت آرتا - پرورش مهارت هاي حركتي و جسارت در تجربه ها كودك

  مهدكودك آرتا

 • امروز در كارگاه تابستانه آرتا - كارگاه تلفيقي ❤️❤️

  مهدكودك آرتا

 • روزهاي هيجان انگيز آرتا يك روز به يادماندني تابستاني براي ما و بچه ها در روز كف پارتي و حباب بازي😍😍

  مهدكودك آرتا

 • كارگاه مدرسه طبيعت آرتا - كندوكاو به دنبال گنج پنهان! 😍

  مهدكودك آرتا

 • مدرسه طبيعت آرتا - وقتي كودكان از حيوانات مراقبت مي كنند

  مهدكودك آرتا

 • مدرسه طبيعت آرتا - امروز برداشت محصول آفتاب گردان

  مهدكودك آرتا

 • با دور ريختني ها هم مي توان بازي كرد!در يك روز هيجان انگيز با كارتن ها ماشين هاي رنگارنگ ساختيم

  مهدكودك آرتا

 • طبيعت به كودكان احساس آرامش و امنيت مي دهد.

  مهدكودك آرتا

 • مدرسه طبيعت آرتا - بچه ها تصميم گرفتن با لوله هاي دستمال كاغذي دوربين درست كنن و تو جنگل دنبال حيوونا بگردن

  مهدكودك آرتا

 • مدرسه طبيعت آرتا

  مهدكودك آرتا

 • روزهاي هيجان انگيز آرتا يك روز به يادماندني تابستاني براي ما و بچه ها در روز كف پارتي و حباب بازي

  مهدكودك آرتا

 • روزهاي هيجان انگيز آرتا يك روز به يادماندني تابستاني براي ما و بچه ها در روز كف پارتي و حباب بازي

  مهدكودك آرتا

 • سرخپوستي بازي در محوطه كمپينگ

  مهدكودك آرتا

 • سرخپوستي بازي در محوطه كمپينگ

  مهدكودك آرتا

 • بازي با ديوارموسيقي ❤️

  مهدكودك آرتا

 • مهدكودك آرتا

 • مهدكودك آرتا